Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Login Computer Bogna Han  z siedzibą w Lesznie ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno

1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt tel. 65 5288206; mail ado@logincomputer.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy  i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b) i c) RODO. Jest to niezbędne w szczególności do:

 • realizacji zamówień;
 • zakładania i zarządzania Pana/Pani kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pana/Pani konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

3. Celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zapewniającym nam świadczenie dla Pani/Pana usługi:

 • Centrom rozliczeniowym usług płatniczych;
 • Instytucjom kredytowym;
 • Firmom transportowym;
 • Podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
 • Zewnętrznej księgowości;
 • Firmom ubezpieczeniowym;
 • Uprawnionym organom państwowym w tym organom nadzorczym w zakresie ich uprawnień.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jednak nie dłużej niż przez okres 30 lat. 
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Jeżeli Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów w których zostały zebrane ma Pan/Pani prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. W celu realizacji praw określonych w pkt 5 i 6 należy skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany w pkt 1 adres e-mail.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy i realizacji prawnych obowiązków ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia umowy.
9. Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.